Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XXXVII/770/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 października 2013 r. Państwa G            i R              J                   na działalność Prezydenta Miasta Tychy

2

UCHWAŁA NR XXXVII/769/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

3

UCHWAŁA NR XXXVII/768/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

4

UCHWAŁA NR XXXVII/767/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zawarciawieloletniej  umowy o świadczenie usług publicznych z Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

5

UCHWAŁA NR XXXVII/766/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie utworzenie oraz lokalizacji Osiedlowych Centrów Sportowych

6

UCHWAŁA NR XXXVII/765/13 RADY MIASTA TYCHY dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania

7

UCHWAŁA NR XXXVII/764/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana Cz            M                     do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr 600/98 Rady Miasta Tychy z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej  opłat rocznych  z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

8

UCHWAŁA NR XXXVII/763/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Państwa K         B       , J           B       , J          B         i E          Z                 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXXIII/692/13 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”

9

UCHWAŁA NR XXXVII/762/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Bejk Investment Sp. z o.o. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXXIII/692/13 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”

10

UCHWAŁA NR XXXVII/761/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXXIII/692/13 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”

11

UCHWAŁA NR XXXVII/760/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Wschodniej i Piaskowej w Tychach ‑ etap pierwszy

12

UCHWAŁA NR XXXVII/759/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa

13

UCHWAŁA Nr XXXVII/758/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przekazania środków publicznych NZOZ Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień MENS SANA Sp. z o.o. na realizację zadania publicznego pn. prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu i narkotyków, obejmującej terapie grupową i indywidualną osób uzależnionych i członków ich rodzin w roku 2014

14

UCHWAŁA Nr XXXVII/757/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2013 r.  w sprawie budżetu miasta Tychy na 2014 rok

15

UCHWAŁA Nr XXXVII/756/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2013 r.  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

16

UCHWAŁA NR XXXVII/755/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

17

UCHWAŁA NR XXXVII/754/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r.

18

UCHWAŁA NR XXXVII/753/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach”

19

UCHWAŁA NR XXXVII/752/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/614/13 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa energooszczędnego systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  p.t.: System zielonych inwestycji (GIS) Część 6) SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne

20

UCHWAŁA NR XXXVII/751/13  RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2013 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/568/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” zmienionej uchwałą Nr XXXII/644/13 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2013 r. i uchwałą Nr XXXIV/693/13 Rady Miasta Tychy  z dnia 26 września 2013 r.

21

UCHWAŁA NR XXXVII/750/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2014 r.

Powrót