Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA Nr XXXVI/749/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczony  parking strzeżony i ich parkowanie

2

UCHWAŁA NR XXXVI/748/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/475/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - użytku ekologicznego „Mały Lasek” położonego w rejonie osiedla „Z-1” przy ul. Sikorskiego w Tychach

3

UCHWAŁA NR XXXVI/747/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XLI/949/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów „Śląsk – Beskidy”

4

UCHWAŁA NR XXXVI/746/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia  28 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu w mieście Tychy

5

UCHWAŁA NR XXXVI/745/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Północny w Tychach

6

UCHWAŁA NR XXXVI/744/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r.  w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Cielmickiej, Towarowej i Strefowej w Tychach

7

UCHWAŁA NR XXXVI/743/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców’70 i Bielskiej w Tychach - etap I

8

UCHWAŁA NR XXXVI/742/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r.  w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Beskidzkiej, Towarowej, Cielmickiej i doliny rzeki Gostyni w Tychach

9

UCHWAŁA NR XXXVI/741/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/536/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata

10

UCHWAŁA NR XXXVI/740/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata

11

UCHWAŁA NR XXXVI/739/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada  2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/231/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie  wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Tychy

12

UCHWAŁA Nr XXXVI/738/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

13

UCHWAŁA Nr XXXVI/737/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

14

UCHWAŁA Nr XXXVI/736/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r.  w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014

15

UCHWAŁA NR XXXVI/735/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia  28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na  2014 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy

16

UCHWAŁA NR XXXVI/734/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy

17

UCHWAŁA NR XXXVI/733/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia  28 listopada 2013 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Tychy instrumentem płatniczym

18

UCHWAŁA NR XXXVI/732/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

19

UCHWAŁA NR XXXVI/731/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r.

Powrót