Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XXII/494/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Tychy.

2

UCHWAŁA NR XXII/493/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Tychy.

3

UCHWAŁA NR XXII/492/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy lokalu użytkowego na okres kolejnych 5 lat.

4

UCHWAŁA NR  XXII/491/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

5

UCHWAŁA NR XXII/490/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Tychach, przy ul. Sadowej.

6

UCHWAŁA NR XXII/489/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Cichej.

7

UCHWAŁA NR XXII/488/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Niepodległości.

8

UCHWAŁA NR XXII/487/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Einsteina

9

UCHWAŁA NR XXII/486/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Nad Jeziorem oraz północno-zachodniego brzegu Jeziora Paprocańskiego w Tychach

10

UCHWAŁA NR XXII/485/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Katowickiej, Zawilców, Słoneczników i Fiołków w Tychach.

11

UCHWAŁA NR XXII/484/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2012r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r.

12

UCHWAŁA NR XXII/483/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2012r. w sprawie  utworzenia Zespołu Szkół nr 9 w Tychach przy ul. Zgrzebionka 45

13

UCHWAŁA NR XXII/482/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012-2040

14

UCHWAŁA NR XXII/481/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r.

15

UCHWAŁA NR XXII/480/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na okręgi wyborcze

16

UCHWAŁA NR XXII/479/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr  0150/III/18/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy (z późn. zm.).

Powrót