Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XI/223/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przejęcia pojazdu marki Opel na własność miasta Tychy.

2

UCHWAŁA NR XI/222/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29. września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości o powierzchni  0,6133 ha, numer działki 2385, stanowiącej własność „Śródmieście” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach. 

3

UCHWAŁA NR XI/221/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Tyski Sport Spółki Akcyjnej w Tychach

4

UCHWAŁA NR XI/220/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Tychy, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.

5

UCHWAŁA NR XI/219/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/102/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.  

6

UCHWAŁA NR XI/218/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

7

UCHWAŁA NR XI/217/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Tychach przy pl. Świętej Anny 1b.

8

UCHWAŁA NR XI/216/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2011 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Tychach przy ul. Przemysłowej.

9

UCHWAŁA NR XI/215/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044.

10

UCHWAŁA NR XI/214/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011 r.

11

UCHWAŁA NR XI/213/11 Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/18/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy.

Powrót