Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR X/212/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach”

2

UCHWAŁA NR X/211/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach

3

UCHWAŁA NR X/210/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

4

UCHWAŁA NR X/209/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Tychach przy ul. Cielmickiej 45.

5

UCHWAŁA NR X/208/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Tychach przy ul. Elfów.

6 UCHWAŁA NR X/207/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Tychach przy ul. Darwina i al. Niepodległości.
7 UCHWAŁA NR X/206/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Tychach przy ul. Konecznego
8

UCHWAŁA NR X/205/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego

9

UCHWAŁA NR X/204/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Cichej

10

UCHWAŁA NR X/203/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Baziowej

11

UCHWAŁA NR X/202/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/43/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych do zawierania porozumień z powiatami w sprawie powierzania prowadzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

12

UCHWAŁA NR X/201/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/42/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zawierania porozumień z powiatami w sprawie powierzania prowadzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

13

UCHWAŁA NR X/200/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r.w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2011/2012.

14 UCHWAŁA NR X/199/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy
15 UCHWAŁA NR X/198/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044
16 UCHWAŁA NR X/197/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011 r.
17 UCHWAŁA NR X/196/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w Katowicach z przeznaczeniem dla Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tychach.
18 UCHWAŁA NR X/195/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry
19 UCHWAŁA NR X/194/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry
20 UCHWAŁA NR X/193/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry
21

UCHWAŁA NR X/192/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i domu pomocy społecznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

22 UCHWAŁA NR X/191/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach i Sądu Okręgowego w Katowicach.
23 UCHWAŁA NR X/190/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2012.
24 UCHWAŁA Nr X/189/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/119/11 Rady Miasta Tychy z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Osiedle „Żwaków-Suble”.
25 UCHWAŁA Nr X/188/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/118/11 Rady Miasta Tychy z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Osiedle „Żwaków”.
26 UCHWAŁA Nr X/187/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/117/11 Rady Miasta Tychy z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Osiedle „Z”.
27 UCHWAŁA Nr X/186/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/116/11 Rady Miasta Tychy z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Osiedle „Urszula”.
28 UCHWAŁA Nr X/185/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/115/11 Rady Miasta Tychy z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Osiedle „Teresa”.
29 UCHWAŁA Nr X/184/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/114/11 Rady Miasta Tychy z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Osiedle „Magdalena”.
30 UCHWAŁA Nr X/183/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/113/11 Rady Miasta Tychy z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Osiedle „Karolina”.
31 UCHWAŁA Nr X/182/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/112/11 Rady Miasta Tychy z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Osiedle „Honorata”.
32 UCHWAŁA Nr X/181/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/111/11 Rady Miasta Tychy z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Osiedle „ABC”.
33 UCHWAŁA NR X/180/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wstąpienia Pana Andrzeja Kazimierza Kściuczyka w miejsce Pana Henryka Śliwińskiego, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego
Powrót