Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR VIII/142/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

2

UCHWAŁA NR VIII/141/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Tychy

3

UCHWAŁA NR VIII/140/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

4 UCHWAŁA NR VIII/139/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie realizacji projektu pt. „Tychy w sieci możliwości” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (8 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion)
5 UCHWAŁA NR VIII/138/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Harcerskiej w Tychach.
6

UCHWAŁA NR VIII/137/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Edukacji

7

UCHWAŁA NR VIII/136/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Edukacji

8

UCHWAŁA NR VIII/135/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Niepodległości

9

UCHWAŁA NR VIII/134/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Bielskiej

10

UCHWAŁA NR VIII/133/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Stefana Batorego

11

UCHWAŁA NR VIII/132/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Fitelberga

12 UCHWAŁA NR VIII/131/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Samochodowej
13 UCHWAŁA NR VIII/130/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
14 UCHWAŁA NR VIII/129/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku.
15

UCHWAŁA NR VIII/128/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”.

16 UCHWAŁA NR VIII/127/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach przy ul. Edukacji 21
17 UCHWAŁA NR VIII/126/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyłączenia szkół ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Tychach przy ul. Filaretów 5 oraz jego likwidacji
18 UCHWAŁA NR VIII/125/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych z Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach przy al. Bielskiej 100 oraz likwidacji w/w technikum
19 UCHWAŁA NR VIII/124/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tychy” na okres od dnia 1 lipca 2011 do dnia 30 czerwca 2012 roku
20

UCHWAŁA NR VIII/123/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

21 UCHWAŁA NR VIII/122/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044
22

UCHWAŁA NR VIII/121/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011 r.

23

UCHWAŁA NR VIII/120/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 0150/XLI/934/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zasad przyznawania środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy

24

UCHWAŁA NR VIII/119/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Żwaków-Suble"

25

UCHWAŁA NR VIII/118/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Żwaków"

26

UCHWAŁA NR VIII/117/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Z"

27

UCHWAŁA NR VIII/116/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Urszula"

28

UCHWAŁA NR VIII/115/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Teresa"

29

UCHWAŁA NR VIII/114/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Magdalena"

30

UCHWAŁA NR VIII/113/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Karolina"

31

UCHWAŁA NR VIII/112/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Honorata"

32

UCHWAŁA NR VIII/111/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "ABC"

33 UCHWAŁA NR VIII/110/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego obywatela Miasta Tychy
Powrót