Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR VII/109/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana S          G     wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenia nieważności Uchwały Nr IV/51/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie powtórnego rozpatrzenia skargi Pana S        G      na działalność Prezydenta Miasta Tychy oraz poprzedzającą ją Uchwałę Nr 0150/XLVIII/1103/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana S       G      na działalność Prezydenta Miasta Tychy

2

UCHWAŁA NR VII/108/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Izby Wytrzeźwień w Tychach

3

UCHWAŁA NR VII/107/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR VII/106/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia standardów w zakresie minimalnej ilości miejsc postojowych dla miasta Tychy

5 UCHWAŁA NR VII/105/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej w Tychach
6

UCHWAŁA NR VII/104/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/86/11 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XII/253/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 10 terenów w mieście Tychy oraz zmiany Uchwały Nr 0150/XII/253/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 10 terenów w mieście Tychy

7

UCHWAŁA NR VII/103/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0150/XXI/451/08 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie Uchwały Nr 0150/XII/253/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 10 terenów w mieście Tychy zmienionej Uchwałą Nr 0150/XVII/376/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2008 r.

8 UCHWAŁA NR VII/102/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata
9

UCHWAŁA NR VII/101/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej bocznej od ul. Jaroszowickiej

10 UCHWAŁA NR VII/100/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z opieki w jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Tychach
11 UCHWAŁA NR VII/99/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy
12

UCHWAŁA NR VII/98/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Tychy

13 Uchwała Nr VII/97/11 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011-2044.
14 Uchwała Nr VII/96/11 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011 r.
15 UCHWAŁA NR VII/95/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wystąpienia gminy Tychy ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce
Powrót