Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XIV/298/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia ponowionej skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy.

2

UCHWAŁA NR XIV/297/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

3

UCHWAŁA NR XIV/296/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie przejęcia pojazdu marki Ford Mondeo na własność miasta Tychy.

4

UCHWAŁA NR XIV/295/11  RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczone  parkingi strzeżone i ich parkowanie

5

UCHWAŁA NR XIV/294/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany „Taryfy przewozu osób i bagażu komunikacji zbiorowej MZK w Tychach”.

6

UCHWAŁA NR XIV/293/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie  ustalenia  zasad finansowania inwestycji i remontów nieruchomości stanowiących współwłasność Miasta Tychy związanych z rewitalizacją nieruchomości osiedla „A” łącznie z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej.

7

UCHWAŁA NR XIV/292/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przedłużenia umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy, których czasokres dotychczasowego najmu przekracza 3 lata.

8

UCHWAŁA NR XIV/291/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Tychy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

9

UCHWAŁA NR XIV/290/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2011 r.  w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

10

UCHWAŁA NR XIV/289/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy ul. Wojska Polskiego 8.

11

UCHWAŁA NR XIV/288/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Gen. Bema 1.

12

UCHWAŁA NR XIV/287/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicach: Katowickiej i Zwierzynieckiej w Tychach.

13

UCHWAŁA NR XIV/286/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”.

14

UCHWAŁA NR XIV/285/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr X/200/11 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2011 r. dotyczącej przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2011/2012.

15

UCHWAŁA NR XIV/284/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044.

16

UCHWAŁA Nr XIV/283/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011 r.

17

UCHWAŁA NR XIV/282/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/254/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

18

UCHWAŁA NR XIV/281/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/253/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2012 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy.

19

UCHWAŁA NR XIV/280/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20. grudnia 2011 r.  w sprawie udzielania pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów kolejowych na trasie Tychy Miasto – Katowice, Katowice – Tychy Miasto w roku 2012.

20

UCHWAŁA NR XIV/279/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20. grudnia 2011 r.  w sprawie uchylenia Uchwały NR XIII/255/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24. listopada 2011 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów kolejowych na trasie Tychy Miasto – Katowice, Katowice – Tychy Miasto w roku 2012.

21

UCHWAŁA NR XIV/278/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2012 r.

22

UCHWAŁA NR XIV/277/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2012 rok.

23

UCHWAŁA NR XIV/276/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040.

Powrót