Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1 UCHWAŁA NR 0150/III/21/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów kolejowych na trasie Tychy Miasto – Katowice, Katowice – Tychy Miasto w roku 2011
2 UCHWAŁA NR 0150/III/20/2010 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej wnoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z opieki w Żłobku Miejskim w Tychach
3

UCHWAŁA NR 0150/III/19/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących komisji stałych oraz Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR 0150/III/18/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

5 UCHWAŁA NR 0150/III/17/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r.w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010 r.
6 UCHWAŁA NR 0150/III/16/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wskazania osoby reprezentującej Miasto Tychy w radzie nadzorczej Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Katowicach
7 UCHWAŁA NR 0150/III/15/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Tychy do Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
8 UCHWAŁA NR 0150/III/14/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Tychy
9 UCHWAŁA NR 0150/III/13/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wstąpienia Pana Ryszarda Cichego w miejsce Pana Mieczysława Podmokłego w związku z wygaśnięciem mandatu radnego
10 UCHWAŁA NR 0150/III/12/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wstąpienia Pani Karoliny Chemicz w miejsce Pana Michała Gramatyki w związku z wygaśnięciem mandatu radnego
Powrót