Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1 UCHWAŁA NR 0150/II/11/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Tychy (Zygmunt Marczuk)
2 UCHWAŁA NR 0150/II/10/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2010 r. o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego Pana Mieczysława Podmokłego
3 UCHWAŁA NR 0150/II/9/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2010 r. o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego Pana Michała Gramatyki
4 UCHWAŁA NR 0150/II/8/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Tychy radnego Pana Michała Gramatyki
5 UCHWAŁA NR 0150/II/7/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wstąpienia Pana Zygmunta Marczuka w miejsce Pana Andrzeja Dziuby w związku z wygaśnięciem mandatu radnego
6 UCHWAŁA NR 0150/I/6/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia terminu II sesji Rady Miasta Tychy VI kadencji
7 UCHWAŁA NR 0150/I/5/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy (Jerzy Sienicki)
8 UCHWAŁA NR 0150/I/4/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Tychy (Magdalena Idzik)
9 UCHWAŁA NR 0150/I/3/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy (Józef Twardzik)
10 UCHWAŁA NR 0150/I/2/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Tychy (Michał Gramatyka)
11 UCHWAŁA NR 0150/I/1/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2010 r. o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego Pana Andrzeja Dziuby.
Powrót