Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XXXII/711/09
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 711
Rok porządkowy 2009
Miesiąc porządkowy 6
Numer aktu 0150/XXXII/711/09
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/XXXII/711/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Treść Traci moc Uchwała Nr 0150/XII/247/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz Uchwała Nr 0150/XXIV/520/08 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XII/247/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Tychy. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2009 r., Nr 154, poz. 3001.
Data uchwalenia/podpisania 2009-06-25
Data wejścia w życie 2009-09-11
Zmienione przez
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGucwa Ewa
Data wytworzenia informacji2009-07-03
    Powrót