Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XXXI/684/09
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 684
Rok porządkowy 2009
Miesiąc porządkowy 5
Numer aktu 0150/XXXI/684/09
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/XXXI/684/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zawierania porozumień dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie miasta Tychy pomiędzy miastem Tychy a innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Treść Tracą moc następujące uchwały: 1) Uchwała Nr 0150/XIV/284/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zawierania porozumień pomiędzy miastem Tychy a innymi powiatami i gminami dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów i Kościoła Zielonoświątkowego do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie miasta Tychy, 2) Uchwała Nr 0150/XXIV/18/08 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zawierania porozumień pomiędzy miastem Tychy a innymi powiatami i gminami dotyczących zasad prowadzenia punktu Katechetycznego nauczania religii kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP.
Data uchwalenia/podpisania 2009-05-28
Data wejścia w życie 2009-09-01
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
Data wytworzenia informacji2009-05-28
    Powrót