Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr XLI/678/17
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2014 - 2018
Numer porządkowy 678
Rok porządkowy 2017
Miesiąc porządkowy 10
Numer aktu XLI/678/17
Tytuł

UCHWAŁA NR XLI/678/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/220/2011 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Tychy, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich

Treść

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 listopada 2017 r.,  poz. 5958. Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Słowa kluczowe

przystanki komunikacyjne warunki zasady korzystania opłata

Podpisane przez Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2017-10-26
Data wejścia w życie 2018-01-01
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęOlędzki Dariusz
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2017-11-02
  1. 2017-11-09 16:06:42 Wróblewska Agata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2017-11-02 15:41:00 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót