Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XXIX/636/09
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 636
Rok porządkowy 2009
Miesiąc porządkowy 3
Numer aktu 0150/XXIX/636/09
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/XXIX/636/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia referendum akceptującego przejęcie przez Miasto Tychy obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
Treść Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tychy, rozplakatowaniu w miejscach publicznych na terenie miasta oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojeództwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r., Nr 68, poz. 1529.
Data uchwalenia/podpisania 2009-03-26
Data wejścia w życie 2009-03-26
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGucwa Ewa
    Powrót