Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XXIX/635/09
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 635
Rok porządkowy 2009
Miesiąc porządkowy 3
Numer aktu 0150/XXIX/635/09
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/XXIX/635/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie udziału miasta Tychy w projekcie pn. Eurostypendium drogą do dyplomu w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Treść Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
Data uchwalenia/podpisania 2009-03-26
Data wejścia w życie 2009-03-26
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
    Powrót