Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XXIX/631/09
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 631
Rok porządkowy 2009
Miesiąc porządkowy 3
Numer aktu 0150/XXIX/631/09
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/XXIX/631/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania
Treść Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej tekstu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 18 maja 2009 r., Nr 83, poz. 1840.
Data uchwalenia/podpisania 2009-03-26
Data wejścia w życie 2009-03-26
Data uchylenia 2010-04-29
Zmienione przez
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęGucwa Ewa
    Powrót