Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XXVII/607/09
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 607
Rok porządkowy 2009
Miesiąc porządkowy 1
Numer aktu 0150/XXVII/607/09
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/XXVII/607/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę kasacyjną Wojewody Śląskiego do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 października 2008r. (sygn. akt IVSA/GI 487/08) uchylającego rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2008 r. Nr NP/II/0911/237/2/08 stwierdzające nieważność § 3 uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XVIII/397/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie upowszechniania zasad zdrowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Tychy.
Data uchwalenia/podpisania 2009-01-29
Data wejścia w życie 2009-01-29
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
    Powrót