Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XXVII/603/09
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 603
Rok porządkowy 2009
Miesiąc porządkowy 1
Numer aktu 0150/XXVII/603/09
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/XXVII/603/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2008 r. (sygn. akt III S.A./G/1083/08) stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miasta w przedmiocie taryf opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach.
Data uchwalenia/podpisania 2009-01-29
Data wejścia w życie 2009-01-29
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
    Powrót