Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XIII/235/2003
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 235
Rok porządkowy 2003
Miesiąc porządkowy 10
Numer aktu 0150/XIII/235/2003
Tytuł

Uchwała Nr 0150/XIII/235/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/686/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie Statutu Osiedla „Z”

Treść

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2003 r., Nr 114, poz. 3692. Uchwała dotyczy zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/686/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie Statutu Osiedla „Z”. Dnia 08.12.2003 r. do Rady Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały w części określonej w § 1 w zakresie zmieniajacym treść § 3 ust. 4 załącznika do uchwały odnośnie zameldowania na pobyt stały, jako niezgodnej z przepisem art. 32 Konstytucji RP oraz z przepisem art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93). Uchwała została zmieniona UCHWAŁĄ NR 0150/LII/965/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XIII/235/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 roku w sprawie Statutu Osiedla "Z".

Data uchwalenia/podpisania 2003-10-30
Data wejścia w życie 2004-01-01
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęDUR
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
Data wytworzenia informacji2013-09-13
  1. 2013-09-13 07:56:22 Sokołowska Agata - Edycja istniejącej informacji
Powrót