Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XIII/232/2003
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 232
Rok porządkowy 2003
Miesiąc porządkowy 10
Numer aktu 0150/XIII/232/2003
Tytuł

Uchwała Nr 0150/XIII/232/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/692/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie Statutu Osiedla Weronika

Treść

Uchwała utraciła moc z dniem wejścia w życie UCHWAŁY NR 0150/XVIII/382/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Weronika". Uchwała Nr 0150/XIII/232/2003 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2003 r., Nr 114, poz. 3689. Uchwała dotyczy zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/692/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie Statutu Osiedla Weronika. Dnia 08.12.2003 r. do Rady Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały w części określonej w § 1 w zakresie zmieniajacym treść § 3 ust. 4 załącznika do uchwały odnośnie zameldowania na pobyt stały, jako niezgodnej z przepisem art. 32 Konstytucji RP oraz z przepisem art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93).

Data uchwalenia/podpisania 2003-10-30
Data wejścia w życie 2004-01-01
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęDUR
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2013-09-13
  1. 2013-09-13 05:59:12 Sokołowska Agata - Edycja istniejącej informacji
Powrót