Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr XXXIII/525/17
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2014 - 2018
Numer porządkowy 525
Rok porządkowy 2017
Miesiąc porządkowy 3
Numer aktu XXXIII/525/17
Tytuł

UCHWAŁA NR XXXIII/525/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec w Tychach – etap I

Treść

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r.,  poz. 2614. Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Do Urzędu Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 4 maja 2017 r. (Nr IFIII.4131.1.56.2017) dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/525/17 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2017 roku w części zawartej w:
- § 36 pkt 5;
- § 36 pkt 7 lit. b i lit. c oraz pkt 8 lit. b tiret drugie w zakresie słów: „o efektywności energetycznej urządzeń min. 80%”.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

Słowa kluczowe

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Podpisane przez Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2017-03-30
Data wejścia w życie 2017-05-12
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRoztropowicz Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2017-04-05
  1. 2017-05-05 07:51:15 Sokołowska Agata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2017-04-14 09:53:45 Sokołowska Agata - Edycja istniejącej informacji
  3. 2017-04-05 10:40:44 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót