Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1

Uchwała Nr 0150/842/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej przy ulicy Paprocańskiej w Tychach

2

Uchwała Nr 0150/841/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/693/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r. dotyczącej przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenu położonego w rejonie ul. Beskidzkiej

3

Uchwała Nr 0150/840/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach

4

Uchwała Nr 0150/839/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli, szkół i specjalnego ośrodka wychowawczego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Tychy

5

Uchwała Nr 0150/838/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Tychy w dziedzinie kultury i sportu

6

Uchwała Nr 0150/837/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tychach ul. Gen. Andersa 16

7

Uchwała Nr 0150/836/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta Tychy

8

Uchwała Nr 0150/835/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

9

Uchwała Nr 0150/834/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Tychach za rok 2001

10

Uchwała Nr 0150/833/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu, stanowiących składniki stawek wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Tychy

11

Uchwała Nr 0150/832/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/578/2001 Rady Miasta Tychy z 25 stycznia 2001r. w sprawie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

12

Uchwała Nr 0150/831/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wykonanie infrastruktury technicznej sieci wewnątrzosiedlowych i poza osiedlowych dla projektowanego osiedla „Balbina” w rejonie ulic Barona, Begonii, Budowlanych, Burschego i Hlonda w Tychach

13

Uchwała Nr 0150/830/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Katowicach

14

Uchwała Nr 0150/829/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/819/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2002 roku.

15

Uchwała Nr 0150/828/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie Gminy Tychy

Powrót