Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1

Uchwała Nr 0150/827/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w przedmiocie komercjalizacji Rejonowych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji na terenie województwa śląskiego

2

Uchwała Nr 0150/826/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2002 r. o zmianie Uchwały Nr 382/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27.01.2000 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach

3

Uchwała Nr 0150/825/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie ustalania wysokości opłat i sposobu ich pobierania za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych miejscach parkingowych na terenie miasta Tychy

4

Uchwała Nr 0150/824/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie: wprowadzenia i realizacji w budynkach użyteczności publicznej miasta Tychy, usługi w systemie finansowania przez stronę trzecią, zapewniającej obniżenie zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych

5

Uchwała Nr 0150/823/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Przedszkola nr 7 w Tychach przy ul. Kopernika 3

6

Uchwała Nr 0150/822/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zasad zwrotu od świadczeniobiorcy w części lub całości wydatków za realizowane w formie zakupu posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole podstawowej lub gimnazjum w roku 2002

7

Uchwała Nr 0150/821/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2002 r.

8

Uchwała Nr 0150/820/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie nadania nazw nowopowstającym ulicom w Tychach. (ul. Miła, ul. Pogodna)

9

Uchwała Nr 0150/819/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2002 roku

10

Uchwała Nr 0150/818/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

11

Uchwała Nr 0150/817/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie działań zmierzających do stopniowej likwidacji szkoły ponadpodstawowej – Liceum Zawodowe wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Medycznych w Tychach przy ul. Gen. Andersa 20

12

Uchwała Nr 0150/816/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2002 r. sprawie działań zmierzających do stopniowej likwidacji szkoły ponadpodstawowej – Zasadnicza Szkoła Rolniczo- Ogrodnicza wchodząca w skład Zespołu Szkół nr 7 w Tychach przy ul. Browarowej 1a

13

Uchwała Nr 0150/815/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2002 r. sprawie działań zmierzających do stopniowej likwidacji szkoły ponadpodstawowej – Technikum Mechaniczne wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11

14

Uchwała Nr 0150/814/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2002 r. sprawie działań zmierzających do stopniowej likwidacji szkoły ponadpodstawowej – Zasadniczej Szkoły Handlowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 w Tychach przy ul. Nowokościelnej 11

15

Uchwała Nr 0150/813/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2002 r. sprawie działań zmierzających do stopniowej likwidacji szkoły ponadpodstawowej – Liceum Medyczne wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 w Tychach przy ul. Gen. Andersa 20

16

Uchwała Nr 0150/812/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu VI Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 6 w Tychach

17

Uchwała Nr 0150/811/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Spożywczo- Usługowych z siedzibą w Tychach przy ul. Browarowej 1 w szkoły ponadgimnazjalne, nadania statutów oraz zmiany nazwy w/w Zespołu

18

Uchwała Nr 0150/810/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia specjalnej szkoły ponadpodstawowej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z siedzibą w Tychach przy ul. Filaretów 5 w specjalną szkołę ponadgimnazjalną oraz nadania statutu

19

Uchwałą Nr 0150/809/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2002 r. - Akt założycielski Zespołu Szkół nr 6 - VI Liceum Profilowane w Tychach

20

Uchwała Nr 0150/808/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych z siedzibą w Tychach przy Al. Piłsudskiego 10 w szkoły ponadgimnazjalne, nadania statutów oraz zmiany nazwy w/w Zespołu

21

Uchwała Nr 0150/807/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlano- mechanicznych z siedzibą w Tychach przy ul. Edukacji 11 w szkoły ponadgimnazjalne, nadania statutów oraz zmiany nazwy w/w Zespołu

22

Uchwała Nr 0150/806/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 z siedzibą w Tychach przy Al. Bielskiej 100 w szkoły ponadgimnazjalne, nadania statutów oraz zmiany nazwy w/w Zespołu

23

Uchwała Nr 0150/805/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 z siedzibą w Tychach przy ul. Nowokościelnej 11 w szkoły ponadgimnazjalne, nadania statutów oraz zmiany nazwy w/w Zespołu

24

Uchwała Nr 0150/804/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych Medycznych z siedzibą w Tychach przy ul. Gen. Andersa 20 w szkoły ponadgimnazjalne, nadania statutów oraz zmiany nazwy w/w Zespołu

25

Uchwała Nr 0150/803/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Tychach przy ul. Wejchertów 20 w szkoły ponadgimnazjalne, nadania statutów oraz zmiany nazwy w/w Zespołu

26

Uchwała Nr 0150/802/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej III Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Tychach ul. Elfów 62 w szkołę ponadgimnazjalną III Liceum Ogólnokształcące im. ST. Wyspiańskiego w Tychach ul. Elfów 62 oraz nadania statutu

27

Uchwała Nr 0150/801/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Tychach ul. Norwida 40 w szkołę ponadgimnazjalną II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Tychach ul. Norwida 40 oraz nadania statutu

28

Uchwała Nr 0150/800/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej I Liceum Ogólnokształcącego im. L. Kruczkowskiego w Tychach ul. Korczaka 6 w szkołę ponadgimnazjalną I Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego w Tychach ul. Korczaka 6 oraz nadania statutu

29

Uchwała Nr 0150/799/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej położonych w granicach administracyjnych Miasta Tychy

30

Uchwała Nr 0150/798/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie uchwały w sprawie budżetu miasta Tychy na 2002 r.

31

Uchwała Nr 0150/797/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Powrót