Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1

Uchwała Nr 0150/944/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 10 października 2002 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W                 M           na działalność Zarządu Miasta Tychy.

2

Uchwała Nr 0150/943/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 10 października 2002 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana E              J.              - Pełnomocnika Państwa I           i J            M           na działalność Zarządu Miasta Tychy w sprawie wykupu przez Gminę działki gruntowej.

3

Uchwała Nr 0150/942/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 10 października 2002 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana R              J                             na działalność Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

4

Uchwała Nr 0150/941/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 10 października 2002 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A         S                na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

5

Uchwała Nr 0150/940/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 10 października 2002 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana H      K           w sprawie niewłaściwej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

6

Uchwała Nr 0150/939/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 10 października 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 0150/417/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2000 r.

7

Uchwała Nr 0150/938/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.

8

Uchwała Nr 0150/937/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 10 października 2002 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Tychy do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej na rzecz Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej Poczta Polska.

Powrót