Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1

Uchwała Nr 0150/796/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie wniesienia środków finansowych w roku budżetowym 2002 – przeznaczonych na budowę mieszkań na wynajem w celu podwyższenia kapitału zakładowego Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Tychach

2

Uchwała Nr 0150/795/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenu położonego przy ul. Wyszyńskiego

3

Uchwała Nr 0150/794/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenu położonego przy ul. Nadrzecznej

4

Uchwała Nr 0150/793/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenu zlokalizowanego przy ul. Boya Żeleńskiego

5

Uchwała Nr 0150/792/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenu zlokalizowanego przy ul. Lokalnej

6

Uchwała Nr 0150/791/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie protestu wniesionego do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego na terenie zawartym pomiędzy ulicami: Katowicką, Oświęcimską, Czarną i Zwierzyniecką.”

7

Uchwała Nr 0150/790/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie protestu wniesionego do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego na terenie zawartym pomiędzy ulicami: Katowicką, Oświęcimską, Czarną i Zwierzyniecką.”

8

Uchwała Nr 0150/789/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie protestu wniesionego do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego na terenie zawartym pomiędzy ulicami: Katowicką, Oświęcimską, Czarną i Zwierzyniecką.”

9

Uchwała Nr 0150/788/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie protestu wniesionego do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego na terenie zawartym pomiędzy ulicami: Katowicką, Oświęcimską, Czarną i Zwierzyniecką.”

10

Uchwała Nr 0150/787/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie zarzutu wniesionego do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego na terenie zawartym pomiędzy ulicami: Katowicką, Oświęcimską, Czarną i Zwierzyniecką.”

11

Uchwała Nr 0150/786/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie zarzutu wniesionego do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego na terenie zawartym pomiędzy ulicami: Katowicką, Oświęcimską, Czarną i Zwierzyniecką.”

12

Uchwała Nr 0150/785/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie zarzutu wniesionego do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego na terenie zawartym pomiędzy ulicami: Katowicką, Oświęcimską, Czarną i Zwierzyniecką.”

13

Uchwała Nr 0150/784/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie zarzutu wniesionego do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego na terenie zawartym pomiędzy ulicami: Katowicką, Oświęcimską, Czarną i Zwierzyniecką.”

14

Uchwała Nr 0150/783/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat stawów: od 1 do 3 w Parku „Północnym”, w Parku „Suble I” i „Suble II”, w Parku „Łabędzi” oraz działki ozn. Nr 54/11 stanowiącej Jezioro Paprocańskie wraz z częścią gruntu do niej przyległą

15

Uchwała Nr 0150/782/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Tychy

16

Uchwała Nr 0150/781/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2002 rok

17

Uchwała Nr 0150/780/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie granic obszaru działania Rady Osiedla Czułów

18

Uchwała Nr 0150/779/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

19

Uchwała Nr 0150/778/2002 Radny Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2002 r. o zmianie uchwały Nr 7/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

Powrót