Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1 Uchwała Nr 0150/715/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2001 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy
2 Uchwała Nr 0150/714/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2001 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenu zawartego pomiędzy ul. Turyńską, ul. Oświęcimską, ul. Beskidzką, drogą krajową DK1 oraz granicą miasta Tychy
3 Uchwała Nr 0150/713/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenu położonego przy ul. Marzanny
4 Uchwała Nr 0150/712/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenu zlokalizowanego przy ul. Strzeleckiej – przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniowo-usługową
5 Uchwała Nr 0150/711/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenu zlokalizowanego przy ul. Strzeleckiej – przeznaczonego pod budowę kościoła
6 Uchwała Nr 0150/710/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2001 r. w sprawie przyjęcia do Skarbu Państwa darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Tychach Czułowie
7 Uchwała Nr 0150/709/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2001 r. w sprawie sprzedaży gruntu na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p. w. bł. Karoliny Kóźkówny w Tychach
8

Uchwała Nr 0150/708/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

9 Uchwała Nr 0150/707/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wniesienia przez Miasto Tychy wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach
10 Uchwała Nr 0150/706/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego terenu o powierzchni około 6500 m2 wchodzącego w skład działki nr 2126/0.85 stanowiącej własność Spółki z o. o „Śródmieście.”
11 Uchwała Nr 0150/705/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty z tytułu trwałego zarządu oraz określenie wysokości bonifikaty
12 Uchwała Nr 0150/704/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
13 Uchwała Nr 0150/703/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ulicy Edukacji w Tychach
14 Uchwała Nr 0150/702/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2001 r. w sprawie Porozumienia dotyczącego pokrycia środków na wynagrodzenie jednego etatu nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Tychów
15 Uchwała Nr 0150/701/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2001 r.
16

Uchwała Nr 0150/700/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2001 r. o zmianie uchwały Nr 7/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

17

Uchwała Nr 0150/699/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2001 r. o zmianie uchwały Nr 7/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

Powrót