Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1

Uchwała Nr 0150/698/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/657/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2001 r. dotyczącej zmiany uchwały Nr 257/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. o utworzeniu środka specjalnego przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Tychach

2 Uchwała Nr 0150/697/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Gimnazjum nr 6 oraz Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tychach
3 Uchwała Nr 0150/696/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie rozwiązania Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych
4 Uchwała Nr 0150/695/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Szpital Miejski w Tychach, zatwierdzonego uchwałami Rady Miejskiej: Nr 523/97 z dnia 30.10.1997 r., Nr 599/98 z dnia 23.04.1998 r. i Nr 647/98 z dnia 17.06.1998 r. (jednolity tekst ogłoszony uchwałą Nr 01364/161/98 Zarządu Miasta Tychy z dnia 24.06.1998 r.) oraz uchwałą Nr 169/99 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 1999 r.
5 Uchwała Nr 0150/694/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodni Nr 9 w tychach, zatwierdzonego uchwałą Nr 380/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2000r.
6 Uchwała Nr 0150/693/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenu położonego w rejonie ul. Beskidzkiej
7 Uchwała Nr 0150/692/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Osiedla „Weronika”
8 Uchwała Nr 0150/691/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia w mieście Tychy jednostki pomocniczej Osiedle „Weronika”
9 Uchwała Nr 0150/690/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Osiedla „Teresa”.
10

Uchwała Nr 0150/689/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia w mieście Tychy jednostki pomocniczej Osiedle „Teresa”

11 Uchwała Nr 0150/688/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Osiedla Żwaków – Suble
12 Uchwała Nr 0150/687/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Osiedla Żwaków
13 Uchwała Nr 0150/686/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Osiedla „Z”
14 Uchwała Nr 0150/685/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Osiedla Wilkowyje
15 Uchwała Nr 0150/684/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Osiedla Wartogłowiec
16 Uchwała Nr 0150/683/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Osiedla Stare Tychy
17 Uchwała Nr 0150/682/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Osiedla Paprotka
18 Uchwała Nr 0150/681/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Osiedla Paprocany
19 Uchwała Nr 0150/680/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Osiedla Ogrodnik
20

Uchwała Nr 0150/679/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Osiedla Jaroszowice- Urbanowice- Wygorzele

21

Uchwała 0150/678/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Osiedla F-6

22

Uchwała Nr 0150/677/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Osiedla Czułów

23

Uchwała Nr 0150/676/2001 Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Osiedla Cielmice

24

Uchwała Nr 0150/675/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

25 Uchwała Nr 0150/674/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie wniesienia przez Miasto Tychy wkładu niepieniężnego do Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Tychach
26 Uchwała Nr 0150/673/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu miasta Tychy w latach 2002-2004
27

Uchwała Nr 0150/672/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2001 rok

28

Uchwała Nr 0150/671/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/630/2001 z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

29 Uchwała Nr 0150/670/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Gliwicach – Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach na uchwałę Rady Miasta Tychy Nr 0150/558/2000 z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2001
Powrót