Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1 Uchwała Nr 0150/620/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
2

Uchwała Nr 0150/619/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr 0150/587/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie zmiany taryf opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez MZK w Tychach

3 Uchwała Nr 0150/618/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania nazw nowopowstającym ulicom w Tychach
4

Uchwała Nr 0150/617/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 139/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25.03.99 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy

5

Uchwała Nr 0150/616/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 6 w Tychach imienia ks. Karola Palicy

6 Uchwała Nr 0150/615/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodni Wielospecjalistycznej dla Dzieci w Tychach i odwołania Rady Społecznej
7 Uchwała Nr 0150/614/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodni Wielospecjalistycznej dla Dorosłych w Tychach i odwołania Rady Społecznej
8 Uchwała Nr 0150/613/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodni Nr 4 w Tychach i odwołania Rady Społecznej
9 Uchwała Nr 0150/612/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodni Nr 1 w Tychach i odwołania Rady Społecznej
10

Uchwała Nr 0150/611/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 0150/574/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodnia Nr 8 w Tychach i odwołania Rady Społecznej

11 Uchwała Nr 0150/610/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w roku budżetowym 2001 przeznaczonych na budowę mieszkań na najem w formie podwyższenia kapitału zakładowego Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
12 Uchwała Nr 0150/609/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla miejskiego rzecznika konsumentów
13

Uchwała Nr 0150/608/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

14 Uchwała Nr 0150/607/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy zarządu Miasta Tychy
15 Uchwała Nr 0150/606/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zaakceptowania postanowień Statutu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce
16 Uchwała Nr 0150/605/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie przystąpienia Miasta Tychy do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce
17 Uchwała Nr 0150/604/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zaciągniecie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
18 Uchwała Nr 0150/603/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2001 rok
19 Uchwała Nr 0150/602/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Tychy za 2000 rok
20

Uchwała Nr 0150/601/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy na 2000 rok

Powrót