Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1 Uchwała Nr 0150/600/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2001
2 Uchwała Nr 0150/599/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania założeń do programu walki z bezrobociem
3 Uchwała Nr 0150/598/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie powiększenia gminnego zasobu nieruchomości pod działalność gospodarczą
4

Uchwała Nr 0150/597/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/558/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 20000 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok

5 Uchwała Nr 0150/596/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Przedszkoli nr 1, 12, 13, 25 i Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Tychach
6 Uchwała Nr 0150/595/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie określenia regulaminu konkursu dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych na terenie miasta Tychy
7 Uchwała Nr 0150/594/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie przedłużenia funkcjonowania szkoły pod nazwa Zespół Szkół Sportowych w Tychach przy Alei Niepodległości 190
8 Uchwała Nr 0150/593/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie przedłużenia funkcjonowania szkoły pod nazwą Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul. Czarnieckiego 22
9 Uchwała Nr 0150/592/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne
10 Uchwała Nr 0150/591/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Miejskim Centrum Kultury w Tychach
11 Uchwała Nr 0150/590/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2001 rok
12 Uchwała Nr 0150/589/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie przystąpienia miasta Tychy do drugiej fazy Funduszu Dotacji Lokalnych Programu Unii Europejskiej PHARE PL9903.01
Powrót