Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1

Uchwała Nr 0150/588/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie zaliczenia dróg i ulic w granicach administracyjnych Miasta Tychy do kategorii dróg gminnych

2

Uchwała Nr 0150/587/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 0150/514/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2000 r. w sprawie zmiany taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach

3 Uchwała Nr 0150/586/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie: zasad zbywania środków trwałych miasta będących w użyczeniu niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
4 Uchwała Nr 0150/585/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Poradni terapii uzależnień w Tychach i odwołania Rady Społecznej
5 Uchwała Nr 0150/584/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie utworzenia oraz lokalizacji Osiedlowych Centrów Sportowych
6

Uchwała Nr 0150/583/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/438/94 Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 1994 r. dotyczącej utworzenia Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach i zatwierdzenia jego Statutu

7 Uchwała Nr 0150/582/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie Porozumienia dotyczącego pokrycia środków na wynagrodzenie jednego etatu nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie miasta Tychy
8 Uchwała Nr 0150/581/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu, stanowiących składniki stawek wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Tychy
9 Uchwała Nr 0150/580/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2001 rok
Powrót