Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1 Uchwała Nr 0150/777/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego zarządu Targowisk w Tychach
2 Uchwała Nr 0150/776/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie: przyjęcia programu samorządowego pn. „Przestrzeń bez granic – program adaptacji miasta do równoprawnego życia wszystkich mieszkańców (w tym osób niepełnosprawnych)
3 Uchwała Nr 0150/775/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy
4

Uchwała Nr 0150/774/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/714/2001 r. z dnia 27 września 2001 r. dotyczącej przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenu zawartego pomiędzy ul. Turyńską, ul. Oświęcimską, ul. Beskidzką, droga krajową DK1 oraz granicą miasta Tychy

5 Uchwała Nr 0150/773/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenu zawartego pomiędzy ulicą: Mikołowską, droga polną o kierunku północ-południe, torami kolejowymi relacji Katowice- Bielsko-Biała a linią lasu
6 Uchwała Nr 0150/772/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie nadania nazw nowopowstającym ulicom w Tychach
7

Uchwała Nr 0150/771/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 216/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Rybnik odnośnie powierzenia Powiatowemu Zespołowi do Spraw Orzekania o stopniu Niepełnosprawności w Rybniku realizacji zadania publicznego zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności mieszkańców miasta Tychy

8 Uchwała Nr 0150/770/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie gminnego programu pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania groźbie eksmisji
9 Uchwała Nr 0150/769/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok
10 Uchwała Nr 0150/768/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie: zmiany taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
11 Uchwała Nr 0150/767/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2002 rok.
12

Uchwała Nr 0150/766/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/501/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 12 października 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, członków komisji spoza składu rady oraz przewodniczących zarządów jednostek pomocniczych

13

Uchwała Nr 0150/765/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/654/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie wstrzymania finansowania budowy Zespołu Szkół Municypalnych wraz z infrastruktura techniczną

14 Uchwała Nr 0150/764/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Tychy do przygotowania emisji obligacji przychodowych
15 Uchwała Nr 0150/763/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2001 rok
16

Uchwała Nr 0150/762/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 7/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

Powrót