Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1 Uchwała Nr 0150/497/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2000 r. w sprawie Porozumienia dotyczącego współfinansowania kosztów utrzymania uczniów Gimnazjum dla Dorosłych przy Zespole Szkół Budowlano – mechanicznych w Tychach będących mieszkańcami Gminy Lędziny
2

Uchwała Nr 0150/496/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2000 r. w sprawie Porozumienia dotyczącego współfinansowania kosztów utrzymania uczniów Gimnazjum dla Dorosłych przy Zespole Szkół Budowlano – mechanicznych w Tychach będących mieszkańcami Gminy Imielin

3 Uchwała Nr 0150/495/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2000 r. w sprawie Porozumienia dotyczącego współfinansowania kosztów utrzymania uczniów Gimnazjum dla Dorosłych przy Zespole Szkół Budowlano – mechanicznych w Tychach będących mieszkańcami Gminy Orzesze
4 Uchwała Nr 0150/494/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2000 r. w sprawie Porozumienia dotyczącego współfinansowania kosztów utrzymania uczniów Gimnazjum dla Dorosłych przy Zespole Szkół Budowlano – mechanicznych w Tychach będących mieszkańcami Gminy Gostyń
5 Uchwała Nr 0150/493/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2000 r. w sprawie Porozumienia dotyczącego współfinansowania kosztów utrzymania uczniów Gimnazjum dla Dorosłych przy Zespole Szkół Budowlano – mechanicznych w Tychach będących mieszkańcami Gminy Mikołów
6 Uchwała Nr 0150/492/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2000 r. w sprawie Porozumienia dotyczącego współfinansowania kosztów utrzymania uczniów Gimnazjum dla Dorosłych przy Zespole Szkół Budowlano – mechanicznych w Tychach będących mieszkańcami Gminy Łaziska Górne
7 Uchwała Nr 0150/491/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2000 r. w sprawie Porozumienia dotyczącego współfinansowania kosztów utrzymania uczniów Gimnazjum dla Dorosłych przy Zespole Szkół Budowlano – mechanicznych w Tychach będących mieszkańcami Gminy Chełm Śląski
8 Uchwała Nr 0150/490/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2000 r. w sprawie Porozumienia dotyczącego współfinansowania kosztów utrzymania uczniów Gimnazjum dla Dorosłych przy Zespole Szkół Budowlano – mechanicznych w Tychach będących mieszkańcami Gminy Bieruń
9 Uchwała Nr 0150/489/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu, stanowiących składniki stawek wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Tychy oraz w placówkach oświatowych miasta Tychy nie będących nauczycielami
10 Uchwala Nr 0150/488/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2000 rok
11

Uchwała Nr 0150/487/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr 635/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

12

Uchwała Nr 0150/486/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2000 r. o zmianie uchwały nr 8/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji stałych oraz zastępcy przewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy

13

Uchwała Nr 0150/485/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2000 r. o zmianie uchwały nr 7/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

14 Uchwała Nr 0150/484/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2000 r. w sprawie wyboru na stanowisko Wiceprezydenta Miasta Tychy
15 Uchwała Nr 0150/483/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2000 r. w sprawie odwołania pana radnego Jerzego Borowca ze stanowiska nieetatowego członka Zarządu Miasta Tychy, w związku ze złożoną rezygnacją
16 Uchwała Nr 0150/482/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2000 r. - Statut Miasta Tychy
17 Uchwała Nr 0150/481/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 4 września 2000 r. w sprawie: stosowania przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu podręcznego w srokach komunikacji zbiorowej, organizowanej przez MZK Tychy
18

Uchwała Nr 0150/480/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 4 września 2000 r.w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

19 Uchwała Nr 0150/479/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 4 września 2000 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2000 rok
20 Uchwała Nr 0150/478/2000 Rada Miasta Tychy z dnia 4 września 2000 r. w sprawie osoby reprezentującej Miasto Tychy w radzie nadzorczej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Katowicach
21

Uchwała Nr 0150/477/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 4 września 2000 r. o zmianie uchwały nr 8/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji stałych oraz zastępcy przewodniczącego sekretarza Komisji Rewizyjnej rady Miasta Tychy

22

Uchwała Nr 0150/476/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 4 września 2000 r. o zmianie uchwały nr 7/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

Powrót