Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1 Uchwała Nr 0150/475/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodni Nr 4 w Tychach, wprowadzonego uchwałą Nr 333/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 1999 r.
2

Uchwała Nr 0150/474/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/448/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zmian statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

3 Uchwała Nr 0150/473/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2000 r. "Statut Gimnazjum dla Dorosłych w zespole Szkół Budowlano- Mechanicznych w Tychach, ul. Edukacji 11".
4

Uchwała Nr 0150/472/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum w Tychach

5 Uchwała Nr 0150/471/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie: zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Tychach
6

Uchwała Nr 0150/470/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/445/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Dziennego Domu Pomocy Społecznej „WRZOS” w Tychach 

7 Uchwała Nr 0150/469/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy
8

Uchwała Nr 0150/468/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie odwołania pana radnego Andrzeja Drogonia z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy

9 Uchwała Nr 0150/467/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie wyboru na stanowisko nieetatowego członka Zarządu Miasta Tychy
10 Uchwała Nr 0150/466/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Tychy
11 Uchwała Nr 0150/465/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie odwołania pana radnego Michała Gramatyki z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Tychy
Powrót