Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1

Uchwała Nr 0150/455/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmianie uchwały Nr 7/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

2 Uchwała Nr 0150/454/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmianie uchwały Nr 8/99 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji stałych oraz przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miasta Tychy
3 Uchwała Nr 0150/453/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy przyjętego uchwałą Nr 57/94 z dnia 17.11.1994 r.
4 Uchwała Nr 0150/452/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2000 r. "Strategia Rozwoju: Tychy – 2010".
5

Uchwała Nr 0150/451/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr 623/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 roku w sprawie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

6

Uchwała Nr 0150/450/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany Uchwały rady Miasta Tychy nr 350/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach

7 Uchwała Nr 0150/449/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych znajdujących się w budynku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
8 Uchwała Nr 0150/448/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
9

Uchwała Nr 0150/447/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/420/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 308/99 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 1999 r. w sprawie otwarcia likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Tychach

10 Uchwała Nr 0150/446/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie kosztu posiłków w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach, ul. Batorego 57
11

Uchwała Nr 0150/445/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie: zatwierdzenia statutu dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach

12 Uchwała Nr 0150/444/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2000 r.
13 Uchwała 0150/443/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach na Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
14 Uchwała Nr 0150/442/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie nawiązania współpracy z Politechniką Śląską
15 Uchwała Nr 0150/441/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie odwołania Zarządu Miasta Tychy
Powrót