Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1 Uchwała Nr 0150/425/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2 Uchwała Nr 0150/424/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Budowlano – Mechanicznych w Tychach
3 Uchwała Nr 0150/423/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Nr 1 w Tychach wprowadzonego uchwałą Nr 378/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2000 r.
4 Uchwała Nr 0150/422/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż aparatu eeg 16 kanałowego typu MOPING
5 Uchwała Nr 0150/421/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie odwołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Tychach, powołanej Uchwałą Nr 41/99 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 1999 r.
6

Uchwała Nr 0150/420/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 308/99 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 1999 r. w sprawie otwarcia likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Tychach

7

Uchwała Nr 0150/419/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 200/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie ograniczenia działalności Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Tychach, w celu utworzenia niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej

8 Uchwała Nr 0150/418/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier w automatach losowych
9

Uchwała Nr 0150/417/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Tychy wkładu niepieniężnego do Spółki „WOLF- Tychy” sp. z. o. o. z siedziba w Tychach

10 Uchwała Nr 0150/416/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 1999 rok i nieudzielenia absolutorium
11 Uchwała Nr 0150/415/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Arkadiusza Borka ze stanowiska Wiceprezydenta Miasta Tych ds. Eksploatacji
12 Uchwała Nr 0150/414/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Barbary Rymer ze stanowiska Wiceprezydenta Miasta Tychy d/s Gospodarki Przestrzennej
Powrót