Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1 Uchwała Nr 0150/413/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie nadania nazw ulic w Tychach.(ul. Skowronków, ul. Przepiórek, ul. Strusia)
2

Uchwała Nr 0150/412/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego, do projektu zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy sporządzonego dla obszaru określonego ulicami: Oświęcimską, Czarną, Bratków oraz potokiem przepływającym przez Farskie Łąki, przez Panią A. B., zamieszkałą w Tychach

3

Uchwała Nr 0150/411/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie: rozpatrzenia zarzutu wniesionego, do projektu zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy sporządzonego dla obszaru określonego ulicami: Oświęcimską, Czarną, Bratków oraz potokiem przepływającym przez Farskie Łąki, przez Pana J. N., zamieszkałego w Mikołowie

4

Uchwała Nr 0150/410/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego, do projektu zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy sporządzonego dla obszaru określonego ulicami: Oświęcimską, Czarną, Bratków oraz potokiem przepływającym przez Farskie Łąki, przez Pana M. F., zamieszkałego w Tychach

5

Uchwała Nr 0150/409/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie: rozpatrzenia zarzutu wniesionego, do projektu zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy sporządzonego dla obszaru określonego ulicami: Oświęcimską, Czarną, Bratków oraz potokiem przepływającym przez Farskie Łąki, przez Państwa F. i B. G., zamieszkałych w Tychach

6 Uchwała Nr 0150/408/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie urządzeń pralniczych stanowiących majątek trwały Szpitala Miejskiego w Tychach
7 Uchwała Nr 0150/407/2000 Rady Miasta Tychy w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Przedszkola nr 22 i Gimnazjum nr 8 w Tychach
8 Uchwała Nr 0150/406/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu, stanowiących składniki stawek wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta Tychy nie będących nauczycielami
9 Uchwała Nr 0150/405/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Domu Dziecka w Tychach
10

Uchwała Nr 0150/404/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2000 r. o zmianie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do zawarcia umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja Krytej Pływalni w Tychach.”

11 Uchwała Nr 0150/403/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2000 r.
12 Uchwała Nr 0150/402/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie uchylenia uchwały nr II/99/XII/10 Rady Osiedla Wilkowyje
13 Uchwała Nr 0150/401/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji stałych przyjętych uchwałą Nr 7/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy
14 Uchwała Nr 0150/400/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie budowy „Zespołu Szkół Municypalnych.”
15

Uchwała Nr 0150/399/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie wstąpienia Pana Zbigniewa Darochy w miejsce zmarłego radnego Pana Ernesta Adamusa

Powrót