Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1 Uchwała Nr 0150/562/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy dla terenu położonego przy ul. Boya Żeleńskiego
2 Uchwała Nr 0150/561/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy dla terenu położonego przy ul. Lokalnej
3 Uchwała Nr 0150/560/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy
4 Uchwała Nr 0150/559/2000 w sprawie przystąpienia do zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy dla terenu położonego przy ul. Strzeleckiej
5 Uchwała Nr 0150/558/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok
6 Uchwała Nr 0150/557/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
7 Uchwała Nr 0150/556/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie: zaopiniowania rocznego planu dyżurów aptek w mieście Tychy w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy w 2001 roku
8 Uchwała Nr 0150/555/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej wnoszonej przez rodziców (prawnych opiekunów) dzieci korzystających z opieki w Żłobku Miejskim w Tychach
9

Uchwała Nr 0150/554/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie wyrażenia intencji powstania Młodzieżowej Rady Miasta Tychy

10 Uchwała Nr 0150/553/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia „Strategii i polityki mieszkaniowej miasta Tychy na lata 2000-2004 z prognozą na rok 2010.”
11 Uchwała Nr 0150/552/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2001 rok
12 Uchwała Nr 0150/551/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów
13 Uchwała Nr 0150/550/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
14 Uchwała Nr 0150/549/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
15 Uchwała Nr 0150/548/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2000 rok
Powrót