Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1 Uchwała Nr 0150/547/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie wniesienia przez Gminę Miasta Tychy aportu do Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu realizacji budownictwa mieszkaniowego
2 Uchwała Nr 0150/546/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie wykazu nieruchomości, środków trwałych i innych rzeczy stanowiących przedmiot aportu do spółki Tyskie Drogi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach
3 Uchwała Nr 0150/545/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych – Zakład Budżetowy w Tychach
4

Uchwała Nr 0150/544/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr 564/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 20.02.98 r. w sprawie polityki gminy w zakresie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz zasad ustalania wysokości czynszu regulowanego

5 Uchwała Nr 0150/543/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodni Nr 4 w Tychach, wprowadzonego uchwałą Nr 333/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 1999 r.
6

Uchwała Nr 0150/542/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr 617/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 28 maja 1998 roku w sprawie lokalizacji targowisk i ich regulaminów

7 Uchwała Nr 0150/541/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez miasto Tychy obowiązujących w 2001 roku
8

Uchwała Nr 0150/540/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 260/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. o utworzeniu środka specjalnego przy Zespole Szkół Spożywczo – Usługowych w Tychach przy ul. Browarowej 1a

9

Uchwała Nr 0150/539/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 259/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. o utworzeniu środka specjalnego przy Zespole Szkół Budowlano – Mechanicznych w Tychach przy ul. Edukacji 11

10 Uchwała Nr 0150/538/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Miasta do podjęcia działań zmierzających do poszukiwania inwestora – kontrahenta dla obiektu „Zespół Szkół Municypalnych” – Municypalnych budowie
11 Uchwała Nr 0150/537/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do obejmowania udziałów i akcji w spółkach handlowych w zamian za wniesienie wkładów pieniężnych w wysokości nie przekraczającej przyznanych przez Radę Miasta uchwałą budżetową środków na ten cel
12 Uchwała Nr 0150/536/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie użyczenia mienia komunalnego Radzie Osiedla Jaroszowice, Urbanowie, Wygorzele
13 Uchwała Nr 0150/535/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie likwidacji niektórych zakładów budżetowych i powołania w ich miejsce jednostek budżetowych
14 Uchwała Nr 0150/534/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie kontynuacji programu „Bezpieczne Tychy – Dość Milczenia”.
15

Uchwała Nr 0150/533/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej pod nazwą Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury z siedziba w Tychach przy Al. Niepodległości 49

16 Uchwała Nr 0150/532/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury z siedziba w Tychach przy Al. Niepodległości 49
17 Uchwała Nr 0150/531/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwa Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury z siedziba w Tychach przy Al. Niepodległości 49
18 Uchwała Nr 0150/530/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie: zmiany taryfy niektórych opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
19 Uchwała Nr 0150/529/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie przystąpienia miasta Tychy do realizacji programu Unii Europejskiej PHARE 2001 – spójność społeczno- gospodarcza
20

Uchwała Nr 0150/528/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tychach Nr 635/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

21 Uchwała Nr 0150/527/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2000 rok
Powrót