Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1 Uchwała Nr 0150/383/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie utworzenia z udziałem Miasta Tychy spółki pod nazwą Gminne Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach oraz objęcia udziałów w spółce
2

Uchwała Nr 0150/382/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach

3 Uchwała Nr 0150/381/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie: zatwierdzenia statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnień w Tychach
4 Uchwała Nr 0150/380/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie: zatwierdzenia statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodnia Nr 9 w Tychach
5 Uchwała Nr 0150/379/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie: zatwierdzenia statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodnia Nr 8 w Tychach
6 Uchwała Nr 0150/378/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie: zatwierdzenia statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodnia Nr 1 w Tychach
7 Uchwała Nr 0150/377/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
8

Uchwała Nr 0150/376/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 307/99 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 1999 r. w sprawie ograniczenia działalności Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Tychach w celu utworzenia indywidualnych praktyk stomatologicznych

9

Uchwała Nr 0150/375/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 202/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego w Tychach

10

Uchwała Nr 0150/374/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 201/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Nr 10 w Tychach

11 Uchwała Nr 0150/373/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach
12 Uchwała Nr 0150/372/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Tychach
13 Uchwała Nr 0150/371/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2000 r.
14 Uchwała Nr 0150/370/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Osiedle „Homera” oraz stwierdzenie wygaśnięcia mandatów radnych tej jednostki w związku ze zmianą granic miasta Tychy i Bieruń
15

Uchwała Nr 0150/369/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały o wyborze ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach

16 Uchwała Nr 0150/368/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Tychach
17 Uchwała Nr 0150/367/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia porozumienia dotyczącego wspólnego wykonywania zadań z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
Powrót