Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1

Uchwała Nr 0150/302/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 191/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. – Statut Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Tychach ul. Filaretów 5

2

Uchwała 0150/301/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 190/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. – Statut Gimnazjum nr 12 w Tychach ul. Elfów 9

3

Uchwała Nr 0150/300/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 189/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. – Statut Gimnazjum nr 11 w Tychach, Aleja Niepodległości 108

4 Uchwała Nr 0150/299/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 188/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. – Statut Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół w Tychach ul. Wejchertów 20
5 Uchwała Nr 0150/298/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 187/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. – Statut Zespołu Szkół Sportowych w Tychach
6 Uchwała Nr 0150/297/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 186/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. – Statut Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Sportowych w Tychach Aleja Niepodległości 190
7 Uchwała 0150/296/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 185/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. – Statut Gimnazjum nr 8 w Tychach ul. Jedności 51
8 Uchwała Nr 0150/295/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 184/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. – Statut Gimnazjum nr 7 w Tychach ul. Zgrzebnioka 45
9 Uchwała Nr 0150/294/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 183/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. – Statut Gimnazjum nr 6 w Tychach ul. Tołstoja 1
10 Uchwała Nr 0150/293/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 182/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. – Statut Gimnazjum nr 5 w Tychach ul. Młodzieżowa 1
11 Uchwała Nr 0150/292/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 181/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. – Statut Gimnazjum nr 4 w Tychach ul. Koniecznego 1
12 Uchwała Nr 0150/291/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 180/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. – Statut Gimnazjum nr 3 w Tychach ul. Borowa 123
13 Uchwała Nr 0150/290/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 179/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. – Statut Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
14 Uchwała Nr 0150/289/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 178/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. – Statut Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
15 Uchwała Nr 0150/288/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 177/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. – Statut Gimnazjum nr 1 w Tychach ul. Brzozowa 24
16 Uchwała Nr 0150/287/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/234/92 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 5.03.1992 r. w sprawie ustalenia wysokości i poboru opłaty targowej na targowiskach i w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu z późniejszymi zmianami
17 Uchwała Nr 0150/286/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie sprzętu stomatologicznego stanowiącego środek trwały Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Tychach
18 Uchwała Nr 0150/285/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie ograniczenia działalności Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Tychach, w związku z likwidacją przychodni zakładowych
19 Uchwała Nr 0150/284/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie ograniczenia działalności Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Tychach, w celu utworzenia niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
20 Uchwała Nr 0150/283/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Poradnia Terapii Uzależnień
21 Uchwała Nr 0150/282/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Przychodnia Nr 9
22 Uchwała Nr 0150/281/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Przychodnia Nr 8
23 Uchwała Nr 0150/280/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Przychodnia Nr 1
24 Uchwała Nr 0150/279/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie zmiany uchwały nr 564/98 Rasy Miejskiej w Tychach z dnia 20.02.98 r. w sprawie polityki gminy w zakresie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz zasad ustalania wysokości czynszu regulowanego
25 Uchwała Nr 0150/278/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r.w sprawie porozumienia z Wojewoda Śląskim w zakresie przejęcia przez Gminę Tychy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
26 Uchwała Nr 0150/277/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie: wyrażenia zgody dla Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach na utworzenie w Tychach Społecznej Straży rybackiej oraz zatwierdzenia jej regulaminu
27 Uchwała Nr 0150/276/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego Radzie Osiedla „Stare Tychy”.
28 Uchwała Nr 0150/275/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego Radzie Osiedla Czułów
29 Uchwała Nr 0150/274/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego Radzie Osiedla Cielmice
30 Uchwała Nr 0150/273/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy. (teren: osie ulic: Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Grota Roweckiego i Armii Krajowej)
31 Uchwała Nr 0150/272/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy. (przeznaczenie terenów o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania)
32 Uchwała Nr 0150/271/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy. (północna część dzielnicy Wilkowyje)
33 Uchwała Nr 0150/270/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy. (południowa część dzielnicy Wilkowyje)
34 Uchwała Nr 0150/269/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. o utworzeniu środka specjalnego przy Zespole Szkół Samochodowych w Tychach przy Al. Marszałka Piłsudskiego
35 Uchwała Nr 0150/268/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. o utworzeniu środka specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tychach przy ul. Filaretów 5
36 Uchwała Nr 0150/267/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. o utworzeniu środka specjalnego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Tychach przy Al. Bielskiej 100
37 Uchwała Nr 0150/266/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. o utworzeniu środka specjalnego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Tychach przy ul. Nowokościelnej 11
38 Uchwała Nr 0150/265/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. o utworzeniu środka specjalnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Medycznych w Tychach przy ul. Generała Andersa 20
39 Uchwała Nr 0150/264/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. o utworzeniu środka specjalnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Tychach przy ul. Korczaka 6
40 Uchwała Nr 0150/263/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. o utworzeniu środka specjalnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Tychach przy ul. Norwida 40
41 Uchwała Nr 0150/262/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. o utworzeniu środka specjalnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 3 w Tychach przy ul. Elfów 62
42 Uchwała Nr 0150/260/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. o utworzeniu środka specjalnego przy Zespole Szkół Spożywczo – Usługowych w Tychach przy ul. Browarowej 1a
43 Uchwała Nr 0150/259/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. o utworzeniu środka specjalnego przy Zespole Szkół Budowlano – Mechanicznych w Tychach przy ul. Edukacji 11
44 Uchwała Nr 0150/258/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. o utworzeniu środka specjalnego przy Zespole Szkół w Tychach przy ul. Wejchertów 20
45 Uchwała Nr 0150/257/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. o utworzeniu środka specjalnego przy Miejskim Zrzędzie Oświaty w Tychach
46 Uchwała Nr 0150/256/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Urzędzie Miasta Tychy
47 Uchwała Nr 0150/255/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
48 Uchwała Nr 0150/254/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku – ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania uprawnionych do tego organów
49 Uchwała Nr 0150/253/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne
50

Uchwała Nr 0150/252/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych oraz sposobu jej rozliczenia

51 Uchwała Nr 0150/251/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy na I półrocze
52 Uchwała Nr 0150/250/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie określenia zakresu wydatków z budżetu miasta Tychy na 1999 rok
53 Uchwała Nr 0150/249/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wykonanie infrastruktury technicznej sieci wewnątrzosiedlowych i poza osiedlowych dla projektowanego osiedla „Balbina” w rejonie ulic Barona, Begonii, Budowlanych i Burschego w Tychach
54 Uchwała Nr 0150/248/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1999 rok
55 Uchwała Nr 0150/247/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Tychach
56 Uchwała Nr 0150/246/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników ludowych do Sądu Rejonowego w Tychach, do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz kandydatów na członków do Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Tychach
57 Uchwała Nr 0150/245/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. w sprawie zmiany taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach.
58 Uchwała Nr 0150/244/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. "Statut Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach ul. Młodzieżowa 1".
59 Uchwała Nr 0150/243/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. "Statut Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach ul. Brzozowa 24."
60 Uchwała Nr 0150/242/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. "Statut Szkoły Podstawowej nr 13 w Tychach ul. Niepodległości 108".
61 Uchwała Nr 0150/241/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. "Statut Szkoły Podstawowej nr 12 w Tychach ul. Elfów 9".
62 Uchwała Nr 0150/240/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. "Statut Szkoły Podstawowej nr 40 im. Gen. Jerzego Ziętka w Tychach ul. Zgrzebnioka 45".
63 Uchwałą Nr 0150/239/99 Rady Maista Tychy z dnia 2 września 1999 r. "Statut Szkoły Podstawowej nr 37 w Tychach ul. F. Konecznego 1".
64 Uchwała Nr 0150/238/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. "Statut Szkoły Podstawowej nr 36 w Tychach ul. Gen. Ch. De Gaulle`a 18".
65 Uchwała Nr 0150/237/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. "Statut Szkoły Podstawowej nr 35 w Tychach ul. Piłsudskiego 21".
66 Uchwała Nr 0150/236/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. "Statut Szkoły Podstawowej nr 23 w Tychach ul. Jedności 51."
67 Uchwała Nr 0150/235/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. "Statut Szkoły Podstawowej nr 22 im. Rafała Pomorskiego w Tychach ul. Harcerska 25."
68 Uchwała Nr 0150/234/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. "Statut Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach Aleja Niepodległości 190".
69 Uchwała Nr 0150/233/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. "Statut Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach ul. Fitelberga 8".
70 Uchwała Nr 0150/232/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. "Statut Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach ul. Begonii 5".
71 Uchwała Nr 0150/231/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Tychach ul. M. Curie – Skłodowskiej 4".
72 Uchwała Nr 0150/230/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. "Statut Szkoły Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach ul. Borowa 123".
73 Uchwała Nr 0150/229/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. "Statut Szkoły Podstawowej nr 9 w Tychach ul. Leśna 18".
74 Uchwała Nr 0150/228/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. "Statut Szkoły Podstawowej nr 8 w Tychach ul. Cmentarna 54".
75 Uchwała Nr 0150/227/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. "Statut Szkoły Podstawowej nr 7 im. Powstańców Śląskich w Tychach ul. Tołstoja 1".
76 Uchwała Nr 0150/226/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. "Statut Szkoły Podstawowej nr 6 w Tychach ul. Katowicka 102".
77 Uchwała Nr 0150/225/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. "Statut Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Franciszka Zubrzyckiego w Tychach ul. Czarneckiego 22".
78 Uchwała Nr 0150/224/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. "Statut Szkoły Podstawowej nr 4 w Tychach ul. Oświęcimska 256".
79 Uchwała Nr 0150/223/99 Rada Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. "Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach ul. Wojska Polskiego 10".
80 Uchwała Nr 0150/222/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. "Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Tychach ul. Jaroszowicka 100".
81 Uchwała Nr 0150/221/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. "Statut Szkoły podstawowej nr 1 im. Rudolfa Zręby w Tychach Plac Wolności 4".
82 Uchwała Nr 0150/220/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 w Tychach
83 Uchwała Nr 0150/219/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. w sprawie zmiany uchwały nr 148/99 Rady Miasta Tychy z dnia 29.04.1999 r. w sprawie określenia regulaminu na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych na terenie miasta Tychy
84 Uchwała Nr 0150/218/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. w sprawie zmiany uchwały nr 246/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 25.03.1996 r. upoważniającej dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do wydawania indywidualnych decyzji w zakresie oświaty
85 Uchwała Nr 0150/217/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcą, w części lub w całości, wydatków na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy oraz stawki godzinowej za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki środowiskowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
86 Uchwała Nr 0150/216/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Rybnika odnośnie powierzenia Powiatowemu Zespołowi Do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Rybniku realizacji zadania publicznego w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności mieszkańców miasta Tychy
87 Uchwała Nr 0150/215/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Przychodnia Nr 4 w Tychach
88 Uchwała Nr 0150/214/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Przychodnia Wielospecjalistyczna dla Dzieci w Tychach
89 Uchwała Nr 0150/213/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Przychodnia Wielospecjalistyczna dla Dorosłych w Tychach
90 Uchwała Nr 0150/212/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 wrzenśnia 1999 r. o zmianie uchwały nr 53/99 Rady Miasta Tychy z dnia 12 lutego 1999 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych członków spoza składu rady komisji stałych Rady Miasta Tychy
91 Uchwała Nr 0150/211/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. o zmianie uchwały 7/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy
92 Uchwała Nr 0150/210/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. w sprawie określenia zakresu wydatków do budżetu miasta Tychy na 1999 r.
93 Uchwała Nr 0150/209/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. w sprawie określenia zakresu wydatków z budżetu miasta Tychy na 1999 r.
94 Uchwała Nr 0150/208/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1999 rok
95 Uchwała Nr 0150/207/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Powrót