Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1

Uchwała Nr 0150/206/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999r. o zmianie uchwały nr 8/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji stałych oraz przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy

2 Uchwała Nr 0150/205/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Tychy aportu niepieniężnego do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
3

Uchwała Nr 0150/204/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. o zmianie uchwały nr 7/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

4 Uchwała Nr 0150/203/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie reorganizacji miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach i powołania spółki prawa handlowego pod nazwą: Tyskie Drogi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
5 Uchwała Nr 0150/202/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego w Tychach
6 Uchwała Nr 0150/201/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia nr 10 w Tychach
7 Uchwała Nr 0150/200/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie ograniczenia działalności Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Tychach, w celu utworzenia niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
8 Uchwała Nr 0150/199/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Przychodnia Wielospecjalistyczna dla Dzieci
9 Uchwała Nr 0150/198/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Przychodnia Wielospecjalistyczna dla Dorosłych
10 Uchwała Nr 0150/197/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Przychodnia Nr 4
11 Uchwała Nr 0150/196/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Szpital Miejski w Tychach aparatu USG
12 Uchwała Nr 0150/195/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zestawu dentystycznego „Chiradent 652 H”.
13 Uchwała Nr 0150/194/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zakładu Leczenia Ambulatoryjnego w Tychach, wprowadzonego uchwałą nr 654/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17.06.1998 r. (późn. zm.)
14 Uchwala Nr 0150/193/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie zasad zwrotu od świadczeniobiorcy w części lub w całości wydatków za realizowane w formie zakupu posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole
15 Uchwała Nr 0150/192/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach.
16 Uchwała Nr 0150/191/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. "Statut Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Tychach ul. Filaretów 5".
17 Uchwała Nr 0150/190/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. "Statut Gimnazjum nr 12 w Tychach ul. Elfów 9."
18 Uchwała Nr 0150/189/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. "Statut Gimnazjum nr 11 w Tychach Aleja Niepodległości 108."
19 Uchwała Nr 0150/188/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. "Statut Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół w Tychach ul. Wejchertów 20."
20 Uchwała Nr 0150/187/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. "Statut Zespołu Szkół Sportowych w Tychach Aleja Niepodległości 190."
21 Uchwała Nr 0150/186/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. "Statut Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Sportowych w Tychach Aleja Niepodległości 190."
22 Uchwała Nr 0150/185/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. "Statut Gimnazjum nr 8 w Tychach ul. Jedności 51".
23 Uchwała Nr 0150/184/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. "Statut Gimnazjum nr 7 w Tychach ul. Zgrzebnioka 45".
24 Uchwała Nr 0150/183/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. "Statut Gimnazjum nr 6 w Tychach ul. Tołstoja 1."
25 Uchwała Nr 0150/182/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. "Statut Gimnazjum nr 5 w Tychach ul. Młodzieżowa 1."
26 Uchwała Nr 0150/181/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. "Statut Gimnazjum nr 4 w Tychach ul. Koniecznego 1".
27 Uchwała Nr 0150/180/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. "Statut Gimnazjum nr 3 w Tychach ul. Borowa 123".
28 Uchwała Nr 0150/179/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. "Statut Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ul. Czarneckiego 22".
29 Uchwała Nr 0150/178/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. "Statut Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ul. Czarneckiego 22".
30 Uchwała Nr 0150/177/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. "Statut Gimnazjum nr 1 w Tychach ul. Brzozowa 24".
31 Uchwała Nr 0150/176/99 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1999 rok
Powrót