Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1 Uchwała Nr 0150/142/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1999 rok
2

Uchwała Nr 0150/141/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 1999 r. o zmianie uchwały nr 8/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji stałych oraz przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy

3

Uchwała Nr 0150/140/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 1999 r. o zmianie uchwały nr 7/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

4 Uchwała Nr 0150/139/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy
5 Uchwała Nr 0150/138/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rady osiedla Żwaków, utworzenia okręgu wyborczego oraz powołania komisji wyborczej
6 Uchwała Nr 0150/137/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie Statutu Osiedla Żwaków
7

Uchwała Nr 0150/136/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie utworzenia w Gminie Tychy jednostki pomocniczej Osiedla Żwaków

8 Uchwała Nr 0150/135/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie powołania miejskiego rzecznika konsumentów
9

Uchwała Nr 0150/134/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały nr 325/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. Strategia Rozwoju Miasta Tychy – 2000 (z późn. zm.)

10 Uchwała Nr 0150/133/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie koordynacji rozkładów jazdy w regularnym transporcie zbiorowym na terenie miasta Tychy
11 Uchwała Nr 0150/132/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie trybu, zasad i odpłatności za korzystanie z usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tychach przy ul. Fitelberga 4
12 Uchwała Nr 0150/131/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Fitelberga 4 w Tychach i zmianie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Tychach Nr XX/280/92 z dnia 09 lipca 1992 r.
13 Uchwała Nr 0150/130/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie kosztu posiłków w Domu Dziennego Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychach ul. Batorego 57
14 Uchwała Nr 0150/129/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. "Statut Liceum Technicznego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Tychach".
15 Uchwała Nr 0150/128/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. "Statut Liceum Technicznego w Zespole Szkół w Tychach, ul. Wejchertów 20".
16 Uchwała Nr 0150/127/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. "Akt założycielski Liceum Technicznego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Tychach".
17 Uchwała Nr 0150/126/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. "Akt założycielski Liceum Technicznego w Zespole Szkół w Tychach".
18 Uchwała Nr 0150/125/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów gimnazjów w Tychach
19 Uchwała Nr 0150/124/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie określenia regulaminu pracy komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów gimnazjów oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Zespołu Szkół Sportowych w Tychach
20 Uchwała Nr 0150/123/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 12 w Tychach przy ul. Elfów 9
21 Uchwała Nr 0150/122/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 11 w Tychach przy Alei Niepodległości 108
22 Uchwała Nr 0150/121/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Tychach przy Alei Niepodległości 190
23 Uchwała Nr 0150/120/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 8 w Tychach przy ul. Jedności 51
24 Uchwała Nr 0150/119/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 7 w Tychach przy ul. Zgrzebnioka 45
25 Uchwała Nr 0150/118/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 6 w Tychach przy ul. Tołstoja 1
26 Uchwała Nr 0150/117/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 5 w Tychach przy ul. Młodzieżowej 1
27 Uchwała Nr 0150/116/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 4 w Tychach przy ul. Feliksa Koniecznego 1
28 Uchwała Nr 0150/115/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3 w Tychach przy ul. Borowej 123
29 Uchwała Nr 0150/114/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul. Czrnieckiego 22
30 Uchwała Nr 0150/113/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 w Tychach przy ul. Brzozowej 24
31 Uchwała Nr 0150/112/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. "Akt założycielski Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach".
32 Uchwała Nr 0150/111/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. "Akt założycielski Zespołu Szkół Sportowych w Tychach".
33 Uchwała Nr 0150/110/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. "Akt założycielski Gimnazjum Specjalne w Tychach".
34 Uchwała Nr 0150/109/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. "Akt założycielski Gimnazjum Nr 12 w Tychach".
35 Uchwała Nr 0150/108/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. "Akt założycielski Gimnazjum Nr 11 w Tychach".
36 Uchwała Nr 0150/107/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. "Akt założycielski Gimnazjum Nr 10 w Tychach".
37 Uchwała Nr 0150/106/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. "Akt założycielski Gimnazjum Nr 9 w Tychach".
38 Uchwała Nr 0150/105/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. "Akt założycielski Gimnazjum Nr 8 w Tychach".
39 Uchwała Nr 0150/104/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. "Akt założycielski Gimnazjum Nr 7 w Tychach".
40 Uchwala Nr 0150/103/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999r. "Akt założycielski Gimnazjum Nr 6 w Tychach".
41 Uchwała Nr 0150/102/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. "Akt założycielski Gimnazjum Nr 5 w Tychach".
42 Uchwała Nr 0150/101/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. "Akt założycielski Gimnazjum Nr 4 w Tychach".
43 Uchwała Nr 0150/100/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. "Akt założycielski Gimnazjum Nr 3 w Tychach".
44 Uchwała Nr 0150/99/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. "Akt założycielski Gimnazjum Nr 2 w Tychach".
45 Uchwała Nr 0150/98/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. "Akt założycielski Gimnazjum Nr 1 w Tychach"
46 Uchwała Nr 0150/97/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie rozpoczęcia procesu likwidacji Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach
47 Uchwała Nr 0150/96/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999r. w sprawie rozpoczęcia procesu likwidacji Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach
48 Uchwała 0150/95/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie rozpoczęcia procesu likwidacji Szkoły Podstawowej nr 13 w Tychach
49 Uchwała Nr 0150/94/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie rozpoczęcia procesu likwidacji Szkoły Podstawowej nr 12 w Tychach
50 Uchwała Nr 0150/93/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tychach
51 Uchwała Nr 0150/92/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 40 im. Gen. Jerzego Ziętka w Tychach
52 Uchwała Nr 0150/91/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 37 w Tychach
53 Uchwała Nr 0150/90/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 36 w Tychach
54 Uchwała Nr 0150/89/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 35 w Tychach
55 Uchwała Nr 0150/88/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 23 w Tychach
56 Uchwała Nr 0150/87/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 22 im. Rafała Pomorskiego w Tychach
57 Uchwała Nr 0150/86/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach
58 Uchwała Nr 0150/85/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach
59 Uchwała Nr 0150/84/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 17 Tychach
60 Uchwała Nr 0150/83/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 11 im. Marii Curie- Skłodowskiej w Tychach
61 Uchwała Nr 0150/82/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach
62 Uchwała Nr 0150/81/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 9 w Tychach
63 Uchwała Nr 0150/80/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 8 w Tychach
64 Uchwała Nr 0150/79/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Powstańców Śląskich w Tychach
65 Uchwała Nr 0150/78/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 6 w Tychach
66 Uchwała Nr 0150/77/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Franciszka Zubrzyckiego w Tychach
67 Uchwała Nr 0150/76/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Tychach
68 Uchwała Nr 0150/75/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im Jana Kochanowskiego w Tychach
69 Uchwała Nr 0150/74/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Tychach
70 Uchwała Nr 0150/73/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach
71 Uchwała Nr 0150/72/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie reorganizacji w tyskich szkołach podstawowych w związku z wprowadzaną reformą oświaty
Powrót