Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1 Uchwała Nr 0150/71/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Tychach oraz granic obwodów Tychy szkół
2

Uchwała Nr 0150/70/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach oraz granic obwodów tych szkół

3 Uchwała Nr 0150/69/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 20 w Tychach
4

Uchwała Nr 0150/68/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 1999r. zmieniająca Uchwałę nr 41/99 Rady Miasta Tychy z dnia 27.01.1999 r. w sprawie powołania składu osobowego rady społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Tychach

5 Uchwała Nr 0150/67/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1999 r.
6 Uchwała Nr 0150/66/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla F-6, utworzenia okręgu wyborczego oraz powołania komisji wyborczej
7 Uchwała Nr 0150/65/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie określenia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oczyszczalnia Ścieków Czułów.”
8 Uchwała Nr 0150/64/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie nadania nazwy placu w Tychach
9 Uchwała Nr 0150/63/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy
10 Uchwała Nr 0150/62/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie: rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy w części dotyczącej terenów zlokalizowanych przy ul. Beskidzkiej
11 Uchwała Nr 0150/61/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie przystąpienia do zmian Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy
12 Uchwała Nr 0150/60/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie: rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy w części dotyczącej terenów zlokalizowanych przy ul. Mikołowskiej, przez mieszkańców zamieszkałych przy ul. Słoneczników
13 Uchwała Nr 0150/59/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie: rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy w części dotyczącej terenów zlokalizowanych przy ul. Mikołowskiej
14 Uchwała Nr 0150/58/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie: rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy w części dotyczącej terenów zlokalizowanych przy ul. Mikołowskiej, przez mieszkańców zamieszkałych przy ul. Zawilców
15 Uchwała Nr 0150/57/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie: rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy w części dotyczącej terenów zlokalizowanych przy ul. Mikołowskiej
16 Uchwała Nr 0150/56/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie: rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy w części dotyczącej terenów zlokalizowanych przy ul. Mikołowskiej
17 Uchwała Nr 0150/55/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie: rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy w części dotyczącej terenów zlokalizowanych przy ul. Mikołowskiej
18 Uchwała Nr 0150/54/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie: rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu zmiany Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy w części dotyczącej terenów zlokalizowanych przy ul. Mikołowskiej
19 Uchwała Nr 0150/53/99 Rady Miasta Tychy z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych członków spoza składu rady, komisji stałych Rady Miasta Tychy
Powrót