Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1 Uchwała Nr 0150/366/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 1w sprawie nadani nazwy parku w Tychach. ( Park Jaworek)
2 Uchwała Nr 0150/365/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie nadania nazw ulic w Tychach. ( ul. Brzechwy i ul. Bacha)
3 Uchwała Nr 0150/364/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Tychach
4 Uchwała Nr 0150/363/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Centrum Kultury w Tychach
5 Uchwała Nr 0150/362/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej o nazwie miejskie Centrum Kultury w Tychach
6 Uchwała Nr 0150/361/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu komunalnej instytucji kultury pod nazwą „Teatr Mały w Tychach”.
7 Uchwała Nr 0150/360/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia komunalnej instytucji kultury pod nazwą Teatr Mały z siedzibą w Tychach przy ul. Kardynała Hlonda 1
8 Uchwała Nr 0150/359/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Tychach przy ul. Kardynała Hlonda 1
9 Uchwała Nr 0150/358/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach
10 Uchwała Nr 0150/357/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą: Szpital Miejski w Tychach zatwierdzonego uchwałami Rady Miejskiej w Tychach nr 523/97 z dnia 30.10.1997 r., nr 599/98 z dnia 23.04.1998 r. i nr 647/98 z dnia 17.06.1998 r. (jednolity tekst ogłoszony uchwałą nr 01364/161/98 Zarządu Miasta Tychy z 24.06.1998 r.) oraz uchwałą Rady Miasta Tychy nr 169/99 z dnia 31 maja 1999 r.
11 Uchwała Nr 0150/356/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie: zaopiniowania rocznego planu dyżurów aptek w mieście Tychy w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy w 2000 roku
12 Uchwała Nr 0150/355/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do zawarcia Porozumienia z dyrektorem Ośrodka Edukacji w Bieruniu w przedmiocie współfinansowania uczniów Gimnazjum Nr 1 w Bieruniu z ulicy Homera i Oświęcimskiej, przynależących administracyjnie do miasta Tychy
13 Uchwała Nr 0150/354/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie nadania Gimnazjum nr 3 w Tychach imienia Jana Pawła II
14 Uchwała Nr 0150/353/99 Rady Miasta tychy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2000 rok
15 Uchwała Nr 0150/352/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie wniesienia przez Gminę Miejską Tychy aportu do Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki
16 Uchwała Nr 0150/351/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2000 r.
17 Uchwała Nr 0150/350/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie: zmiany taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
18 Uchwała Nr 0150/349/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1999 r.
19

Uchwała Nr 0150/348/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychach

20 Uchwała Nr 0150/347/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 1999 r. o utworzeniu środka specjalnego przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tychach
21 Uchwała Nr 0150/346/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów
22 Uchwała Nr 0150/345/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
23 Uchwała Nr 0150/344/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
24 Uchwała Nr 0150/343/99 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów
Powrót