Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1

Uchwała Nr 0150/52/99 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 1999 r. o zmianie uchwały 8/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji stałych oraz przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy

2

Uchwała Nr 0150/51/99 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 1999 r. o zmianie uchwały nr 7/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 roku w sprawie zatwierdzenia składów komisji osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

3 Uchwała Nr 0150/50/99 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu, stanowiących składniki stawek wynagrodzenia dla pracowników komunalnych zakładów budżetowych
4 Uchwała Nr 0150/49/99 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany statutu osiedla „Z” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 243/96 z dnia 25 marca 1996 r.
5

Uchwała Nr 0150/48/99 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedlowych: Wilkowyje, Stare Tychy, Czułów, Wartogłowie, Jaroszowice- Urbanowice- Wygorzele, Cielice, Paprocany, Żwaków – Suble, Osiedle Z, Ogrodnik, Homera, utworzenia okręgów wyborczych oraz powołania komisji wyborczych

6 Uchwała Nr 0150/47/99 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Tychach
7 Uchwała Nr 0150/46/99 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Podstawowej nr 20 w Tychach
8 Uchwała Nr 0150/45/99 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie kierunków reorganizacji w tyskich szkołach podstawowych w związku z planowaną reformą oświaty
9 Uchwała Nr 0150/44/99 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Tychach
10 Uchwała Nr 0150/43/99 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zadeklarowania przez miasto Tychy, jako członka wspierającego Polskiego Czerwonego Krzyża, rocznej składki przeznaczonej na charytatywną działalność prowadzoną przez PCK
11 Uchwała Nr 0150/42/99 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie powołania rady społecznej Przychodni Nr 10 w Tychach
12 Uchwała Nr 0150/41/99 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie powołania rady społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Tychach
13 Uchwała Nr 0150/40/99 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie powołania rady społecznej poradni Leczenia Bólu Przewlekłego w Tychach
14 Uchwała Nr 0150/39/99 rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie powołania rady społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Szpital Miejski w Tychach.
15 Uchwała Nr 0150/38/99 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
16 Uchwała Nr 0150/37/99 rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1999 r
17 Uchwała Nr 0150/36/99 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 1999 rok
Powrót