Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1 Uchwała Nr 0150/35/98 Rady Miasta Tychy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie uchwały nr 7/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy
2 Uchwała Nr 0150/34/98 Rady Miasta Tychy z dnia 29 grudnia 1998 r.w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Nr 10 w Tychach
3 Uchwała Nr 0150/33/98 Rady Miasta Tychy z dnia 29 grudnia w sprawie zmiany terminu obowiązywania uchwały nr 540/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17.12.97 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1998 r
4 Uchwała Nr 0150/32/98 Rady Miasta Tychy z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia zezwoleń oraz limitu wydawania nowych zezwoleń na rok 1999, na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką na terenie Gminy Miasta Tychy
5 Uchwała Nr 0150/31/98 Rady Miasta Tychy z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Tychach
6 Uchwala Nr 0150/30/98 Rady Miasta Tychy z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tychach Nr 564/98 z dnia 20.02.1998 r. w sprawie polityki gminy w zakresie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz zasad ustalania wysokości czynszu regulowanego
7 Uchwała Nr 0150/29/98 Rady Miasta Tychy z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany taryfy opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
8 Uchwała Nr 0150/28/98 Rady Miasta Tychy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie uchwały Nr 544/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 grudnia 1997 roku w sprawie opłaty administracyjnej
9 Uchwała Nr 0150/27/98 Rady Miasta Tychy z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie podatku od posiadania psa
10 Uchwała Nr 0150/26/98 Rady Miasta Tychy z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
11 Uchwała Nr 0150/25/98 Rady Miasta Tychy z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
12 Uchwała Nr 0150/24/98 Rady Miasta Tychy z dnia 29 grudnia 1998 r.w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 1998 r
13 Uchwała Nr 0150/23/98 Rady Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 1998 r.w sprawie przyjęcia stanowiska o stanie bezpieczeństwa publicznego w Tychach
14 Uchwała Nr 0150/22/98 Rady Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 591/981 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23.04.1998 r
15 Uchwała Nr 0150/21/98 Rady Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie zaopiniowania rozkładu czasu pracy aptek w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy w 1999 r
16 Uchwała Nr 0150/20/98 Rady Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Tychach
17 Uchwała Nr 0150/19/98 Rady Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie określenia zasad i form udzielania pomocy finansowej dzieciom korzystającym z opieki w Żłobku Miejskim w Tychach.
18 Uchwała Nr 0150/18/98 Rady Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez miasto Tychy obowiązujących w 1999 r.
19 Uchwała Nr 0150/17/98 Rady Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 233/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych i członków komisji spoza rady
20 Uchwała Nr 0150/16/98 Rady Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 1998r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia wyboru do rad osiedlowych
21 Uchwała Nr 0150/15/98 Rady Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie uchwały nr 7/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy
22 Uchwała Nr 0150/14/98 Rady Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie wyboru na stanowisko nieetatowego członka Zarządu Miasta Tychy
23 Uchwała Nr 0150/13/98 Rady Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie wyboru na stanowisko nieetatowego członka Zarządu Miasta Tychy
24 Uchwała Nr 0150/12/98 Rady Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie wyboru na stanowisko nieetatowego członka Zarządu Miasta Tychy
25 Uchwała Nr 0150/11/98 Rady Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie wyboru na stanowisko Wiceprezydenta Miasta Tychy
26 Uchwała Nr 0150/10/98 Rady Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie wyboru na stanowisko Wiceprezydenta Miasta Tychy
27 Uchwała Nr 0150/9/98 Rady Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie wyboru na stanowisko Wiceprezydenta Miasta Tychy
Powrót