Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XII/203/03
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 203
Rok porządkowy 2003
Miesiąc porządkowy 9
Numer aktu 0150/XII/203/03
Tytuł Uchwała Nr 0150/XII/203/03 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zasad i trybu korzystania oraz zasad odpłatności za korzystanie z Mieszkań Chronionych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach i Mieszkań Chronionych Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach
Treść W dniu 31 października 2003 roku do Rady Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność przedmiotowej uchwały (pismo Nr PN - N - 0911/1413/03) jako niezgodnej z przepisem art. 88 Konstytucji RP oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) w związku z art. 42 ustawy o samorządzie gminnym. Na niniejsze rozstrzygnięcie służy skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z siedzibą w Gliwicach w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
Data uchwalenia/podpisania 2003-09-25
Data wejścia w życie 2003-09-25
Data zakończenia obowiązywania 2003-10-30
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
    Powrót