Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr XXII/401/16
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2014 - 2018
Numer porządkowy 401
Rok porządkowy 2016
Miesiąc porządkowy 6
Numer aktu XXII/401/16
Tytuł

UCHWAŁA NR XXII/401/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap I

Treść

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 01 lipca 2016 r.,  poz. 3696. Link do elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Do Urzędu Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 29 lipca 2016 r. (Nr IFIII.4131.1.96.2016) dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Tychy nr XXII/401/16 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap I, w części tekstowej zawartej w § 19 pkt 5 w zakresie słów:
„nakaz odprowadzenia”,
oraz na rysunku planu w zakresie oznaczenia „MN4” wprowadzonego w liniach rozgraniczających terenu o symbolu MN5.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Słowa kluczowe

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wilkowyje

Podpisane przez Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2016-06-23
Data wejścia w życie 2016-07-16
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRoztropowicz Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2016-06-30
  1. 2016-08-16 09:55:45 Sokołowska Agata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2016-07-06 09:03:06 Sokołowska Agata - Edycja istniejącej informacji
  3. 2016-06-30 15:46:00 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót