Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr XXII/394/16
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2014 - 2018
Numer porządkowy 394
Rok porządkowy 2016
Miesiąc porządkowy 6
Numer aktu XXII/394/16
Tytuł

UCHWAŁA NR XXII/394/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie „Miejskie Centrum Oświaty w Tychach” i nadania jej statutu

Treść

Do Urzędu Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 29 lipca 2016 r. (Nr NPII.4131.1.415.2016) dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXII/394/2016 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie "Miejskie Centrum Oświaty w Tychach" i nadania jej statutu, w części określonej w § 5 uchwały, jako sprzecznej z art. 2 Konstytucji RP w związku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296).

Link do Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Podpisane przez Gramatyka Maciej - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2016-06-23
Data wejścia w życie 2016-06-23
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRoztropowicz Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2016-06-30
  1. 2016-08-16 09:59:31 Sokołowska Agata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2016-06-30 14:16:15 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  3. 2016-06-30 14:13:52 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót