Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XX/422/08
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 422
Rok porządkowy 2008
Miesiąc porządkowy 5
Numer aktu 0150/XX/422/08
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/XX/422/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zawierania porozumień z innymi gminami w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadania publicznego dotyczącego wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Tychy dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy oraz przekazania środków finansowych na realizację powyższego zadania
Data uchwalenia/podpisania 2008-05-29
Data wejścia w życie 2008-05-29
Zmienione przez
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
    Powrót